2014KO ESTATISTIKAK

SEXUA

0%
Emakumeak
0%
Gizonak

TIPOLOGIAK

Tratu Txarrak 1%
Arazo ekonomiko – Laboralak 1%
Arazo familiarrak/bikoteen arteko gatazkak 12%
Gaixotasun  Psikikoak 5%
Depresioa 6%
Antsietatea 7%
Lasaitua 23%
Bakardadea eta inkomunikazioa 21%
Beste batzuk 30%
  Beste batzuk: Tristura, autoestimu baxua, menpekotasunak, arazo sexualak, gizarte zerbitzuak, eskerrak…

JATORRIA

0%
Donostia
0%
Probintzia
0%
Probintziatik kampo
 

EGOERA ZIBILA

Bikotearekin edo ezkondua 25%
Alarguna 18%
Diborziatua 13%
Ezkongaia 43%
 

ADINA

0%
18-30 urte
0%
31-40 urte
0%
41-50 urte
0%
51 -60 urte
0%
61-70urte
0%
71 urtekik aurrera