inscríbete

Izena / Nombre (*)

Abizenak / Apellidos (*)

Erakundea / Entidad (*)

Erakundean betetzen duzun funtzioa / Función en la entidad:

Udala / Municipio (*)

Harremanerako Telefonoa / Teléfono de contacto: (*)

Posta elektronikoa / Correo electrónico (requerido)

Gipuzkoako Itxaropen Telefonoaren informazioa jaso nahi baduzu, marka ezazu lauki hau. / Marque la casilla si desea recibir información del Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa

 Si

MILA ESKER / MUCHAS GRACIAS