2017ko  ESTATISTIKAK (3.053 dei)

SEXUA

0%
Emakumeak
0%
Gizonak

TIPOLOGIAK

Tratu Txarrak 1%
Arazo ekonomiko – Laboralak 1%
Arazo familiarrak/bikoteen arteko gatazkak 15%
Gaixotasun  Psikikoak 3%
Depresioa 4%
Antsietatea 5%
Lasaitua 27%
Bakardadea eta inkomunikazioa 27%
Beste batzuk 17%
  Beste batzuk: Tristura, autoestimu baxua, menpekotasunak, arazo sexualak, gizarte zerbitzuak, eskerrak…

JATORRIA

0%
Donostia
0%
Probintzia
0%
Probintziatik kampo
 

EGOERA ZIBILA

Bikotearekin edo ezkondua 26%
Alarguna 2%
Diborziatua 13%
Ezkongaia 59%
 

ADINA

0%
18-30 urte
0%
31-40 urte
0%
41-50 urte
0%
51 -60 urte
0%
61-70urte
0%
71 urtekik aurrera