2018. URTEKO  ESTATISTIKAK (2.560 dei)

SEXUA

0%
Emakumeak
0%
Gizonak

TIPOLOGIAK

Tratu Txarrak 1%
Arazo ekonomiko – Laboralak 2%
Arazo familiarrak/bikoteen arteko gatazkak 13%
Gaixotasun  Psikikoak 4%
Depresioa 4%
Antsietatea 6%
Lasaitua 27%
Bakardadea eta inkomunikazioa 26%
Beste batzuk 14%
  Beste batzuk: Tristura, autoestimu baxua, menpekotasunak, arazo sexualak, gizarte zerbitzuak, eskerrak…

JATORRIA

0%
Donostia
0%
Probintzia
0%
Probintziatik kampo
 

EGOERA ZIBILA

Bikotearekin edo ezkondua 23%
Alarguna 9%
Diborziatua 13%
Ezkongaia 55%
 

ADINA

0%
18-30 urte
0%
31-40 urte
0%
41-50 urte
0%
51 -60 urte
0%
61-70urte
0%
71 urtekik aurrera