2020. URTEKO  ESTATISTIKAK (2.510 dei)

SEXUA

0%
Emakumeak
0%
Gizonak

TIPOLOGIAK

Tratu Txarrak 1%
Arazo ekonomiko – Laboralak 2%
Arazo familiarrak/bikoteen arteko gatazkak 14%
Gaixotasun  Psikikoak 1%
Depresioa 7%
Antsietatea 7%
Lasaitua 20%
Bakardadea eta inkomunikazioa 35%
Beste batzuk 14%
  Beste batzuk: Tristura, autoestimu baxua, menpekotasunak, arazo sexualak, gizarte zerbitzuak, eskerrak…

JATORRIA

0%
Donostia
0%
Probintzia
0%
Probintziatik kampo
 

EGOERA ZIBILA

Bikotearekin edo ezkondua 29%
Alarguna 5%
Diborziatua 14%
Ezkongaia 52%
 

ADINA

0%
18-30 urte
0%
31-40 urte
0%
41-50 urte
0%
51 -60 urte
0%
61-70urte
0%
71 urtekik aurrera